توضیحات محصول

مناسب برای دستگاه های HP HP 1010-1015-1022-1012-10203030 3035-1018CANON 2900-4010-FX 10 L 160-303
ادامه مطلب

مشخصات فنی