توضیحات محصول

مناسب دستگاه های شارپ مدل 450-350 -420
ادامه مطلب

مشخصات فنی