توضیحات محصول

مناسب برای دستگاه های برادر مدل 2030-2040-2070-2140 7010 DR 2025-2150-2170-2820 2120-7420 125-7820-7220-7030 7360-1250 7420
ادامه مطلب

مشخصات فنی