توضیحات محصول

مناسب برای دستگاه های برادر مدل 1450-1440-1030-1230 DR 6000-1240-1250 1270-1430
ادامه مطلب

مشخصات فنی